Politika cookies na www.prink.cz

Cookies se skládají z množství kódů nainstalovaných uvnitř  prohlížeče, které pomáhají Vlastníkovi webu při poskytování a správné funkčnosti požadovaných Služeb. Někdy instalace cookies vyžadují souhlas Uživatele.
Jsou-li cookies nainstalovány na základě předchozího souhlasu, tento souhlas může být libovolně a v kterémkoliv okamžiku zrušen způsobem, který je uveden v tomto dokumentu. 

Technické cookies a cookies pro agregovanou statistiku

Činnosti zajišťující základní technickou funkčnost

Tento web využívá soubory cookies k uložení relace Uživatele a k provádění dalších činností zajišťujících funkčnost webové stránky, například v souvislosti s jeho návštěvností.

Činnosti zajišťující uložení předvoleb, optimalizace a statistiky

Tento web využívá soubory cookies k uložení předvoleb surfování a pro optimalizaci historie vyhledávání Uživatele. Mezi tyto soubory cookies patří například soubory pro nastavení jazyka a měny nebo pro správu statistik Vlastníka webu.

Další kategorie cookies a nástroje vhodné k jeho instalaci

Některé z níže uvedených služeb poskytují agregované statistiky anonymně a nemusí vyžadovat souhlas Uživatele, nebo mohou být spravovány přímo Vlastníkem webu, dle uvedeného, bez zásahu třetích stran.
Pokud by byly mezi níže uvedenými nástroji služby provozované třetími osobami, mohly by i bez vědomí Vlastníka, vykonávat činnost související se sledováním chování Uživatele. Podrobnější informace naleznete v podmínkách pro ochranu osobních údajů uvedených služeb.

Správa tagů

Tyto služby zajišťují funkčnost tagů nebo skriptů používaných na těchto webových stránkách.
Využití služeb předpokládá tok údajů o Uživateli nebo jejich shromažďování.

Google Tag Manager (Google LLC)

Google Tag Manager dovoluje pomocí jednoho kódu ovládat vícero různých služeb, které poskytuje Google LLC.
Zpracovávané osobní údaje:  Cookies a Uživatelské údaje.

Místo nakládání s údaji: Spojené státy - Ochrana soukromí a osobních údajů Subjekt připojující se k zásadám ochrany soukromí a osobních údajů Privacy Shield

Heat mapping a registrace relací

Pomocí služby heat mapping se stanovuje, které oblasti stránky byly přejížděny kurzorem nebo na které bylo provedeno kliknutí myší a zjišťuje se, které části přitahují největší zájem.  Tyto služby umožňují monitorování a analyzování průchozích dat a slouží ke sledování chování Uživatele.
Některé služby mohou registrovat relace a dávat je k dispozici k následnému zobrazování.
Hotjar je webová aplikace pro sledování pohybu návštěvníků vašich stránek dodávaná společností Hotjar Ltd.
Hotjar je v souladu s hlavičkou generického typu funkce „Do Not Track”. To znamená, že prohlížeč může odkazovat na skript zakazující sběr Uživatelských údajů. Jedná se o nastavení dostupné na všech hlavních prohlížečích. Další informace týkající se odhlášení z aplikace Hotjar jsou k dispozici zde.
Zpracovávané osobní údaje: Jedná se o cookies, uživatelské údaje a data dle specifikace podmínek pro ochranu soukromí a osobních údajů.
Místo nakládání s údaji: Malta - Ochrana soukromí a osobních údajů  – 
Odhlášení se.

Otevírání a ovládání programů a programových skupin pro on-line průzkum

Tato služba umožňuje provádět interakce s platformami pro on-line průzkum provozovaný třetími osobami přímo z těchto webových stránek.
Jsou-li nainstalovány některé z těchto služeb, může docházet ke sběru uživatelských údajů i přesto, že Uživatelé službu nevyužívají, a to v souvislosti s webovými stránkami, na nichž jsou nainstalovány.

Hotjar Poll & Survey widgets (Hotjar Ltd.)

Vizuální interaktivní prvek widget sloužící k otevírání a ovládání různých programů a programových skupin Hotjar, dodávaných společností Hotjar Ltd.
Hotjar je v souladu s hlavičkou generického typu funkce „Do Not Track”. To znamená, že prohlížeč může odkazovat na skript zakazující sběr Uživatelských údajů. Jedná se o nastavení dostupné na všech hlavních prohlížečích. Další informace týkající se odhlášení z aplikace Hotjar jsou k dispozici zde.
Zpracovávané osobní údaje: Cookies, uživatelské a další údaje.
Místo nakládání s údaji: Malta - Ochrana soukromí a osobních údajů  – Odhlášení se.

Interakce s programy a programovými skupinami zajišťujícími sběr dat a třetí strany

Tato služba umožňuje Uživatelům otevírat a ovládat programy a programové skupiny zajišťující sběr dat a další služby přímo z těchto webových stránek za účelem uložení a opětovného využití dat.
Jsou-li nainstalovány některé z těchto služeb, může docházet ke sběru uživatelských údajů i přesto, že Uživatelé službu nevyužívají, a to v souvislosti s webovými stránkami, na nichž jsou nainstalovány.

Hotjar Recruit User Testers (Hotjar Ltd.)

Widget Hotjar Recruit User Testers je služba umožňující otevírat a ovládat programy a programové skupiny Hotjar společnosti Hotjar Ltd.
Hotjar je v souladu s hlavičkou generického typu funkce „Do Not Track”. To znamená, že prohlížeč může odkazovat na skript zakazující sběr Uživatelských údajů. Jedná se o nastavení dostupné na všech hlavních prohlížečích. Další informace týkající se odhlášení z aplikace Hotjar jsou k dispozici zde.
Zpracovávané osobní údaje: Cookies, uživatelské a další údaje.
Místo nakládání s údaji: Malta - Ochrana soukromí a osobních údajů  – 
Odhlášení se.

Ovládání programů a programových skupin sociálních sítí a externích platforem

Tato služba umožňuje ovládat programy a programové skupiny sociálních sítí a externích platforem přímo z webových stránek.
Ovládání programů a získávání informací z těchto webových stránek podléhají podmínkám ochrany soukromí Uživatele na sociálních sítích.
Je-li nainstalována služba pro ovládání programů sociálních sítí a Uživatel tuto službu nevyužívá, i přesto může docházet ke sběru průchozích dat souvisejících se stránkami, na nichž jsou programy nainstalovány.

Tlačítko Tweet a sociální widget Twitter (Twitter, Inc.)

Tlačítko Tweet a sociální widget Twitter jsou služby pro ovládání programů sociálních sítí Twitter, jejichž poskytovatelem je společnost Twitter, Inc.
Zpracovávané osobní údaje: Cookies a Uživatelské údaje.

Místo nakládání s údaji: Spojené státy - Ochrana soukromí a osobních údajů Subjekt připojující se k zásadám ochrany soukromí a osobních údajů Privacy Shield

SPAM ochrana

Tato služba analyzuje data procházející těmito webovými stránkami, obsahující případně osobní údaje Uživatelů za účelem jejich odfiltrování z průchozích dat, zpráv a obsahů vyhodnocených jako SPAM.

Google Analytics (Google Inc.)

Google reCAPTCHA je služba zajišťující SPAM ochranu, jejímž poskytovatelem je společnost Google Inc.
Využití systému reCAPTCHA podléhá podmínkám
ochrany soukromí a osobních údajů a podmínkám upravujícím využití vyhledávače Google.
Zpracovávané osobní údaje: Cookies a uživatelské údaje.

Místo nakládání s údaji: Spojené státy - Ochrana soukromí a osobních údajů Subjekt připojující se k zásadám ochrany soukromí a osobních údajů Privacy Shield.

Reklama

Tyto služby umožňují využití uživatelských údajů za účelem obchodních sdělení různými formami reklamy, například bannery, i v souvislosti se zájmy Uživatele.
To však neznamená, že veškeré osobní údaje jsou využívány pro dané účely. Údaje a podmínky užití jsou uvedeny zde níže.
Některé z níže uvedených služeb mohou využívat cookies k identifikaci Uživatele nebo použít techniku behavioral retargeting, tj. zobrazovat personalizované reklamy vytvořené na základě zájmů a chování Uživatele, zjištěné i mimo webovou stránku. Více souvisejících informací získáte v podmínkách pro ochranu soukromí a osobních údajů u jednotlivých služeb.

>Kromě možností odhlásit se z využívání nabízených služeb se může Uživatel rozhodnout nepřijímat textové soubory cookies související se službou poskytovanou třetími osobami tím, že navštíví stránku pro odhlášení z odběru služby Network Advertising Initiative.

Google AdSense (Google Inc.)

Google AdSense je služba zajišťující reklamní činnost, jejímž poskytovatelem je společnost Google Inc. Tato služba využívá soubor cookie „Doubleclick“, která sleduje používání webových stránek a chování Uživatele ve vztahu k reklamním inzercím, výrobkům a službám.
Uživatel se může v kterémkoliv okamžiku rozhodnout nevyužívat cookie soubor Doubleclick odhlášením se na webové adrese: google.com/settings/ads/onweb/optout.
Zpracovávané osobní údaje: Cookies a uživatelské údaje.
Místo nakládání s údaji: Spojené státy - Ochrana soukromí a osobních údajů  –  Odhlášení se. Subjekt připojující se k zásadám ochrany soukromí a osobních údajů Privacy Shield.

Remarketing a behavioral targeting

Služba umožňuje těmto webovým stránkám a jejím partnerům sdělovat, optimalizovat a obsluhovat reklamní kampaně založené na předchozím využití těchto stránek Uživatelem.
Tato činnost se uskutečňuje prostřednictvím sledování uživatelských údajů a souborů cookies a informací poskytovaných partnerům, kteří jsou propojeni s činností remarketing a behavioral targeting.

Kromě možností odhlásit se z využívání nabízených služeb se může Uživatel rozhodnout nepřijímat textové soubory cookies související se službou poskytovanou třetími osobami tím, že navštíví stránku pro odhlášení z odběru služby Network Advertising Initiative.

AdWords Remarketing (Google Inc.)

AdWords Remarketing je služba zajišťující behaviorální cílení online reklamy, jejímž poskytovatelem je společnost Google Inc. Tato společnost propojuje aktivity těchto webových stránek s reklamní sítí Adwords a Cookie Doubleclick.
Zpracovávané osobní údaje: Cookies a uživatelské údaje.
Místo nakládání s údaji: Spojené státy - Ochrana soukromí a osobních údajů  – 
Odhlášení se.

LinkedIn Website Retargeting (LinkedIn Corporation)

LinkedIn Website Retargeting je služba zajišťující behaviorální cílení online reklamy, jejímž poskytovatelem je společnost LinkedIn Corporation. Tato společnost propojuje aktivity těchto webových stránek s reklamní sítí LinkedIn.
Zpracovávané osobní údaje: Cookies a uživatelské údaje.
Místo nakládání s údaji: Spojené státy - Ochrana soukromí a osobních údajů  – Odhlášení se.

Remarketing s Google Analytics pro display reklamu (Google Inc.)

Google Analytics je služba zajišťující behaviorální cílení online reklamy, jejímž poskytovatelem je společnost Google Inc. Tato společnost propojuje sledovací aktivity Google Analytics a cookies s reklamní sítí Adwords a Cookie Doubleclick.
Zpracovávané osobní údaje: Cookies a uživatelské údaje.
Místo nakládání s údaji: Spojené státy - Ochrana soukromí a osobních údajů  – Odhlášení se. Subjekt připojující se k zásadám ochrany soukromí a osobních údajů Privacy Shield

Twitter Remarketing (Twitter, Inc.)

Twitter Remarketing je služba zajišťující behaviorální cílení online reklamy, jejímž poskytovatelem je společnost Twitter, Inc, která propojuje aktivity těchto webových stránek s reklamní sítí Twitter.
Zpracovávané osobní údaje: Cookies a uživatelské údaje.
Místo nakládání s údaji: Spojené státy - Ochrana soukromí a osobních údajů  – Odhlášení se. Subjekt připojující se k zásadám ochrany soukromí a osobních údajů Privacy Shield

Statistika

Služby umožňují Vlastníkovi webu nakládajícím s osobními údaji monitorovat a analyzovat průchozí data a sledovat chování Uživatele.

Rozšíření displayových pro Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics využívá na daných webových stránkách reklamu založenou na zájmech Googlu, údajích o návštěvnosti a informacích získaných prostřednictvím Cookie DoubleClick za účelem rozšíření statistik o demografické údaje a o údaje o Uživatelských akcích spojených s daným formátem reklamy.
Zpracovávané osobní údaje: Cookies a uživatelské údaje.
Místo nakládání s údaji: Spojené státy - Ochrana soukromí a osobních údajů  – Odhlášení se. Subjekt připojující se k zásadám ochrany soukromí a osobních údajů Privacy Shield

Rozšíření User ID pro Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics využívá na těchto webových stránkách funkci zvanou User ID. Tato funkce umožňuje přesnější sledování Uživatelů tím, že každému z nich přidělí jedinečné ID pro relace a zařízení tak, aby Google nemohl zjistit totožnost osoby nebo identifikovat zařízení, z něhož byl proveden přístup na webovou stránku.
Rozšíření uživatelského ID umožňuje, mimo jiné, propojit údaje pocházející z Google Analytics s dalšími údaji týkajícími se Uživatele, které byli zjištěny na základě jeho návštěvy webových stránek.
Níže uvedený odkaz Opt Out umožní deaktivaci sledování zařízení, ze kterého došlo k přístupu Uživatele na web, aniž by byla vyloučena možnost dalších aktivit sledování Vlastníka. Pro deaktivaci této funkce kontaktujte Vlastníka prostřednictvím konktaktní e-mailové adresy.
Zpracovávané osobní údaje: Cookies.
Místo nakládání s údaji: Spojené státy - Ochrana soukromí a osobních údajů  – Odhlášení se. Subjekt připojující se k zásadám ochrany soukromí a osobních údajů Privacy Shield

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics je služba zajišťující analytickou činnost, jejímž poskytovatelem je společnost Google Inc. (“Google”). Google využívá získané osobní údaje za účelem sledování a hodnocení této webové aplikace, zpracování zpráv a jejich rozdělování mezi další služby vyvinuté Googlem
Google by mohl využívat osobní údaje pro kontextualizaci a personalizace inzerátů své reklamní sítě.
Zpracovávané osobní údaje: Cookies a uživatelské údaje.
Místo nakládání s údaji: Spojené státy - Ochrana soukromí a osobních údajů  – Odhlášení se. Subjekt připojující se k zásadám ochrany soukromí a osobních údajů Privacy Shield.

Google Analytics s anonymní IP (Google Inc.)

Google Analytics je služba zajišťující analytickou činnost, jejímž poskytovatelem je společnost Google Inc. (“Google”). Google využívá získané osobní údaje za účelem sledování a hodnocení této webové aplikace, zpracování zpráv a jejich rozdělování mezi další služby vyvinuté Googlem.
Google by mohl využívat osobní údaje pro kontextualizaci a personalizace inzerátů své reklamní sítě.
Tato doplňující funkce Google Analytics zaručuje anonymitu tvojí IP adresy. Anonymizace IP Uživatelské adresy funguje jejím zkrácením na hranicích členských států Evropské unie nebo v jiných přidružených zemích, které uzavřely Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude IP adresa odeslána na Google servery a krácena na území Spojených států amerických.
Zpracovávané osobní údaje: Cookies a uživatelské údaje.
Místo nakládání s údaji: Spojené státy - Ochrana soukromí a osobních údajů  – Odhlášení se. Subjekt připojující se k zásadám ochrany soukromí a osobních údajů Privacy Shield

Hotjar Form Analysis & Conversion Funnels (Hotjar Ltd.)

Hotjar je služba společnosti Hotjar Ltd. zajišťující statistiku.
Hotjar je v souladu s hlavičkou generického typu funkce „Do Not Track”. To znamená, že prohlížeč může odkazovat na skript zakazující sběr Uživatelských údajů. Jedná se o nastavení dostupné na všech hlavních prohlížečích. Další informace týkající se odhlášení z aplikace Hotjar jsou k dispozici zde.
Zpracovávané osobní údaje: Cookies a uživatelské údaje.
Místo nakládání s údaji: Malta - Ochrana soukromí a osobních údajů  – Odhlášení se.

Měření konverzí v AdWords Google (Google Inc.)

Měření konverzí v AdWords Google AdWords je služba vytvářející statistiky efektivity vaší reklamy, jejímž poskytovatelem je společnost Google Inc. Propojuje údaje pocházející z reklamní sítě Google AdWords s akcemi provedenými na těchto webových stránkách.
Zpracovávané osobní údaje: Cookies a uživatelské údaje.

Místo nakládání s údaji: Spojené státy - Ochrana soukromí a osobních údajů Subjekt připojující se k zásadám ochrany soukromí a osobních údajů Privacy Shield

Přímé statistiky (tyto webové stránky)

Tyto webové stránky využívají interní systém statistik, který nezahrnuje třetí strany.
Zpracovávané osobní údaje: Cookies a uživatelské údaje.

Měření konverzí v Twitter Ads (Twitter, Inc.)

Měření konverzí v Twitter Ads je služba vytvářející statistiky efektivity vaší reklamy, jejímž poskytovatelem je společnost Twitter Inc. Propojuje údaje pocházející z reklamní sítě Twitter s akcemi provedenými na těchto webových stránkách.
Zpracovávané osobní údaje: Cookies a uživatelské údaje.

Místo nakládání s údaji: Spojené státy - Ochrana soukromí a osobních údajů Subjekt připojující se k zásadám ochrany soukromí a osobních údajů Privacy Shield

Měření konverzí v LinkedIn (LinkedIn Corporation)

Měření konverzí v LinkedIn je služba vytvářející statistiky efektivity vaší reklamy, jejímž poskytovatelem je společnost LinkedIn Corporation. Propojuje údaje pocházející z reklamní sítě LinkedIn s akcemi provedenými na těchto webových stránkách.
Zpracovávané osobní údaje: Cookies a uživatelské údaje.

Místo nakládání s údaji: Spojené státy - Ochrana soukromí a osobních údajů

Výkonostní test obsahů a funkčnosti (A/B testing)

Služby obsažené v této sekci umožňují Vlastníkovi sledovat a analyzovat reakci Uživatele, tj. návštěvnost a chování v případě, že byly provedeny změny ve struktuře, textu nebo jakékoli jiné součásti webových stránek.

Google Website Optimizer (Google Inc.)

Google Website Optimizer je služba A/B testing, jejímž poskytovatelem je společnost Google Inc. (“Google”).
Google by mohl využívat osobní údaje pro kontextualizaci a personalizace inzerátů své reklamní sítě.
Zpracovávané osobní údaje: Cookies a uživatelské údaje.

Místo nakládání s údaji: Spojené státy - Ochrana soukromí a osobních údajů Subjekt připojující se k zásadám ochrany soukromí a osobních údajů Privacy Shield

Zobrazení obsahu z externích platforem

Tento typ služby umožňuje zobrazovat obsah hostovaný na externích platformách přímo z těchto webových stránek a komunikovat s nimi.
Je-li nainstalována služba tohoto typu, může docházet je sběru uživatelských údajů i v případě, kdy Uživatelé službu nevyužívají, a to v souvislosti s průchozími daty na webových stránkách.

Google Site Search (Google Inc.)

Google Site Search je služba umožňující najít ve vyhledávačích nové webové stránky, jejímž poskytovatelem je společnost Google Inc. Služba napomáhá tomuto webu integrovat svůj obsah do struktur vyhledávače Google.
Zpracovávané osobní údaje: Cookies a uživatelské údaje.

Místo nakládání s údaji: Spojené státy - Ochrana soukromí a osobních údajů Subjekt připojující se k zásadám ochrany soukromí a osobních údajů Privacy Shield

Widget Google Maps (Google Inc.)

Google Maps je služba umožňující zobrazování map, jejímž provozovatelem je společnost Google Inc. Tato služba umožňuje propojit obsahy map s webovými stránkami.
Zpracovávané osobní údaje: Cookies a uživatelské údaje.

Místo nakládání s údaji: Spojené státy - Ochrana soukromí a osobních údajů Subjekt připojující se k zásadám ochrany soukromí a osobních údajů Privacy Shield

Widget Video YouTube (Google Inc.)

YouTube je služba umožňující zobrazování videí, jejímž provozovatelem je společnost Google Inc. Tato služba umožňuje propojit obsahy map s webovými stránkami.
Zpracovávané osobní údaje: Cookies a uživatelské údaje.

Místo nakládání s údaji: Spojené státy - Ochrana soukromí a osobních údajů Subjekt připojující se k zásadám ochrany soukromí a osobních údajů Privacy Shield

Jak mohu vyjádřit souhlas s instalací souborů cookies?

Kromě údajů uvedených v tomto dokumentu může Uživatel  spravovat předvolby souborů cookies přímo v prohlížeči a zabránit například jejich instalaci třetími osobami. Prostřednictvím preferencí prohlížeče je také možné smazat soubory cookies, které byly v minulosti nainstalovány, včetně souboru cookies, ve kterém může být uložen souhlas s instalací souborů cookies. Uživatel nalezne informace o možnostech správy souborů cookies na nejrozšířenějších prohlížečích, například na těchto adresách: Google ChromeMozilla FirefoxApple Safari e Microsoft Internet Explorer.
S odkazem na soubory cookies instalované třetími osobami může Uživatel také spravovat vlastní nastavení a odvolat svůj souhlas odhlášením se pomocí nástrojů popsaných v podmínkách ochrany soukromí a osobních údajů třetí osoby, nebo jejím přímým zkontaktováním.
Aniž je dotčeno výše uvedené, může Uživatel využívat informace poskytované společností EDAA (UE), Network Advertising Initiative (USA) aDigital Advertising Alliance (USA), DAAC (Canada), DDAI (Giappone) nebo jiné společnosti. S těmito službami můžete spravovat předvolby sledování většiny reklamních nástrojů. Vlastník proto doporučuje Uživatelům využívat tyto zdroje společně s informacemi uvedenými v tomto dokumentu.

Vlastník webu nakládající s osobními údaji

Prink SPA

E-mailová adresa Vlastníka: privacy@prink.it

Od okamžiku, kdy nainstalované soubory cookies a jiné systémy pro sledování historie navštívených stránek, provozované třetími osobami prostřednictvím služeb a využívané těmito webovými stránkami, nemůže být z technických důvodů Vlastníkem webu kontrolována, je třeba veškeré odkazy na soubory cookie a jiné systémy pro sledování historie navštívených stránek instalované třetími osobami považovat za orientační. Podrobné informace zjistí Uživatel po prostudování podmínek pro ochranu soukromí a osobních údajů, jimiž jsou vázány všechny třetí osoby poskytující služby uvedené v tomto dokumentu.
S ohledem na ucelenost problematiky identifikace technologií založených na textových souborech cookies žádáme Uživatele, aby kontaktoval Vlastníka webu, pokud si přeje získat další informace o užití souborů cookies prostřednictvím této webové stránky.

Definice a odkazy na právní úpravu

Osobní údaje

Osobní údaj představuje jakoukoliv informaci, která přímo či nepřímo, i v souvislosti s dalšími informacemi, včetně osobního identifikačního čísla, činí fyzickou osobu identifikovanou nebo identifikovatelnou.

Uživatelské údaje

Uživatelské informace shromažďuje automaticky tato webová stránka (také prostřednictvím aplikací třetích osob podílejících se  na tomto webu). Patří mezi ně: IP adresy nebo doménová jména počítačů používaných Uživatelem, který webové stránky navštíví, jednotné adresy zdroje URI (Uniform Resource Identifier), čas žádosti, metoda použitá při předání požadavku na server, velikost souboru obsahujícího odpověď, číselný kód označující stav odezvy ze serveru (úspěšné dokončení, chyba atd.), zemi původu, charakteristiky prohlížeče a operačního systému používaného návštěvníkem, časové rozlišení návštěvy (například čas strávený na každé stránce), podrobnosti týkající se sledovanosti aplikace se zvláštním zřetelem na pořadí navštívených stránek, parametry operačního systému a IT prostředí Uživatele.

Uživatel:

Je osoba, která navštívila tyto webové stránky, není-li uvedeno jinak. 

Zájemce

Fyzická osoba, na níž se vztahují osobní údaje.

Osoba odpovědná za nakládání s osobními údaji

Fyzická a právnická osoba, veřejná správa a jakákoliv jiný orgán, který nakládá s osobními údaji na účet Vlastníka webu, v souladu s podmínkami pro ochranu soukromí a osobních údajů.

Vlastník webu nakládající s osobními údaji

Fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, služba nebo jiný subjekt, který samostatně nebo společně s ostatními určuje účel a prostředky nakládání s osobními údaji a nástroje, včetně bezpečnostních opatření souvisejících s provozem a užíváním webové stránky. Vlastník nakládající s osobními údaji, není-li uvedeno jinak, je vlastník těchto webových stránek.

Tyto webové stránky (nebo tato Aplikace)

Hardwardové a softwardové nástroje, jejichž prostřednictvím dochází ke sběru a nakládání s osobními údaji Uživatelů webu.

Služba

Jedná se o Službu, kterou poskytují tyto webové stránky v souladu s příslušnými podmínkami uvedenými na těchto webových stránkách/aplikaci.

Evropská unie (EU)

Není-li uvedeno jinak, každý odkaz na Evropskou unii obsažený v tomto dokumentu se vztahuje také na všechny stávající členské státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

Cookies

Malá část údajů uložená uvnitř zařízení Uživatele.

Odkazy na právní úpravu

Zde uvedené podmínky pro ochranu soukromí a osobních údajů jsou plně v souladu s platným právním řádem a legislativou dle §§ 13 a 14 Nařízení (EU) č. 2016/679.
Není-li stanoveno jinak, výše uvedené podmínky na ochranu soukromí se vztahují výlučně na tyto webové stránky.