H Apri Un Negozio Prink

Všechny aktivní osoby si mohou otevřít obchod Prink. Není třeba předchozích zkušeností v tomto oboru, protože každý nový člen budepřed otevřením obchodu proškolen v mateřské firmě a dále v průběhu celé doby trvání činnosti. Mechanismy, které se týkají vzniku, rozvoje a podpory nového obchodu, jako jsou hledání prostor, vybavení, dodávka první zásoby zboží, používání pokladny a provozní záležitosti, obchodní činnosti a marketing,  jsou dobře zaběhnuté a efektivní a každý je rychle pochopí.
Způsob prodeje a pracovní doba jsou vhodné pro každého. Máme příklady historicky prvních členů, různých věkově, vzděláním, rodinnou situací: bývalí vedoucí pracovníci, mladí podnikatelé, manželské páry, rodiče a děti, a tak dále. Jsou jedineční tím, že mají vášeň pro tuto práci, soutěživost a sounáležitost se sítí obchodů, které téměř ve všech případech, fungují dobře, a to díky každodennímu úsilí jednotlivých franchisantů a mateřské firmy.
Více než  1.000 obchodů po celé Itálii a ve 13 evropských zemích jsou záruku toho, že obchodní model, který nabízí firma Prink funguje: stačí pouze jej pečlivě opakovat, důkladně vybrat lokalitu a respektovat navrhovaná vodítka.

Vyplňte formulář pro získání bližších informací o franchisingu Prink

Jméno příjmení (*)

Valore non valido
Adresa E-mail

Inserisci un indirizzo mail valido.
Okres, kde má být obchod otevřen (*)

Valore non valido.
Telefon (*)

Inserire un numero di telefono fisso o cellulare senza spazi o caratteri di separazione.
Obec, kde má být obchod otevřen (*)

Valore non valido.
Poznámky

Valore non valido.


Si prega di compilare il Captcha